Java-使用发射调用静态方法和数组参数

  • 内容
  • 评论
  • 相关

使用反射调用静态方法:

静态方法不属于任何对象,静态方法属于类本身.

此时把invoke方法的第一个参数设置为null即可.

--------------------------------------------------------------------------------

使用反射调用数组参数(可变参数):

王道:调用方法的时候把实际参数统统作为Object数组的元素即可.

Method对象.invoke(方法底层所属对象,new Object[]{  所有实参   });

--------------------------------------------------------------------------------

 

评论

0条评论

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注