Java-什么是抽象

  • 内容
  • 评论
  • 相关

面向对象有三大特征:

1):封装

2):继承

3):多态

4):抽象

-------------------------------------------------------

什么是抽象:从特定的角度出发,从已经存在的一些事物中抽取我们所关注的特性、行为,从而形成一个新的事物的思维过程,是一种从复杂到简洁的思维方

式。

《呐喊》是挪威印象派画家 爱德华·蒙克(Edvard Munch)的代表作之一。

画面的主体是在血红色映衬下一个极其痛苦的表情,红色的背景源于1883年印尼喀拉喀托火山爆发,火山灰把天空染红了。

画中的地点是从厄克贝里山上俯视的奥斯陆峡湾,有人认为该作品反映了现代人被存在主义的焦虑侵扰的意境。

--------------------------------------------------

表现的主题:惊恐.

评论

0条评论

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注