Java-正则表达式

  • 内容
  • 评论
  • 相关

正则表达式(Regex)表示表达式正确的规则:

主要用于(匹配判断,分割操作,替换操作(网络爬虫(Lucene))):

----------------------------------------------------------------------

案例:判断一个字符串全部由数字组成.

评论

0条评论

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注